Smaller Default Larger
 Plan zebrań z rodzicami 2016/2017

DATA

PLAN SPOTKAŃ

12.09.2016

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami,
sprawy organizacyjne w roku szkolnym 2015/2016,
spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.
Wybory do prezydium Rady Rodziców

24.10.2016

16.00-17.00 zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI,
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

28.11.2016

16.00-17.00 zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI,
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

19.12.2016

16.00-17.00 zebrania wychowawców klas z rodzicami - informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną (za I semestr)
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

30.01.2017

16.00-17.00 zebrania wychowawców klas z rodzicami - podsumowanie I semestru
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

20.03.2017

16.00-17.00 zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI,
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

24.04.2017

16.00-17.00 zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI,
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów

18.05.2017

16.00-17.00 obowiązkowe zebrania wychowawców klas z rodzicami - informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną (roczną)
17.00-18.00 spotkania nauczycieli uczących w kl. I -VI z rodzicami uczniów