Smaller Default Larger

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2016 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

13–26 lutego 2017 r.
województwo: dolnośląskie
(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Ferie letnie

24 czerwca –31 sierpnia 2017 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)