Smaller Default Larger

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju – http://www.sp1ladekzdroj.pl/

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.sp1ladekzdroj.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://www.sp1ladekzdroj.pl/ spełnia wymagania w 97,20% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Strona dostępna jest także na urządzeniach mobilnych(smartfon, tablet) i jest na nich w pełni funkcjonalna, podobnie zresztą jak i funkcjonujący w szkole od kilku lat dziennik elektroniczny - https://uonetplus.vulcan.net.pl/ladekzdroj/ 

Status pod względem zgodności


Strona internetowa http://www.sp1ladekzdroj.pl/ jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość wybierania większości pozycji menu przy pomocy klawisza Tab.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada jedna toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych natomiast nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.