Smaller Default Larger

 W ramach zajęć koła biologicznego działają dwie grupy. Grupa kl.5-6, oraz grupa kl.7-8. Koło cieszy się zainteresowaniem. W obu grupach tematem przewodnim jest: człowiek. Uczniowie wykazują największe  zainteresowanie właśnie w tym obszarze. Tak więc w ramach koła „rozkładamy”układy człowieka na najdrobniejsze elementy ,ucząc się i poznając jego złożoną, hierarchiczną budowę. Poszerzamy wiedzę programową, przygotowując się do  ogólnopolskiej olimpiady biologicznej. Przeprowadzamy doświadczenia, sprawdzając prawdziwość tez biologicznych.

koło biologiczne 10
koło biologiczne1
koło biologiczne3
koło biologiczne5
koło biologiczne 8
koło biologiczne 2
koło biologiczne 6
koło biologiczne 7