Smaller Default Larger

Na lekcje biologii - jak znalazł. Na stronie znajdziecie bardzo dokładny opis i wizualizację mózgu człowieka oraz poszczególnych jego części. Jeśli potrzeba korzystajcie z tłumacza

https://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=true&zoom=false&focus=Brain