Smaller Default Larger

Zajęcia Statutowe w roku szkolnym 2016/2017

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Wtorek

13.30-14.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas V

Piątek

13.30-14.15 

Szkolne Koło Wolontariatu